AI Credit Scoring ทางเลือกใหม่เพื่ออนาคต SMEs

October 10, 2018

AI Credit Scoring – a New Future for SMEs

           ธุรกิจ SMEs เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ธุรกิจเหล่านี้มักพบข้อจำกัดจากปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็นในการเติบโต เหตุผลส่วนหนึ่งจากโมเดลธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง การขาดผู้เชี่ยวชาญที่คอยช่วยบริหารด้านการเงินของบริษัท การขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งสถาบันการเงินก็ขาดข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาสินเชื่อ เช่น ประวัติเครดิต ข้อมูลธุรกรรมต่างๆ รวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล เมื่อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ SMEs ก็เติบโตได้ช้าซึ่งเป็นปัญหาที่ภาครัฐและเอกชนต่างพยายามเข้ามาแก้ไขทั้งด้วยการกำหนดนโยบายและจัดทำโครงการช่วยเหลือต่างๆ

           หนึ่งในทางออกของปัญหานี้คือการทำให้ธนาคารสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของธุรกิจ SMEs ที่มักกระจัดกระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆและขาดการตรวจสอบจาก 3rd Party ที่น่าเชื่อถือ รวมถึงข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจากข้อมูลทางด้านการเงิน ให้สามารถนำมาใช้ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจได้ โดยเมื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning เข้ามาปรับใช้จะทำให้สามารถวิเคราะห์ภาพรวมความเสี่ยงของผู้กู้ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลให้กับสถาบันการเงินในการวิเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นตามไปด้วย

           ตัวอย่างของ AI Credit Scoring เช่น TALA เป็น startup ที่รวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่อยู่, SMS, ประวัติการโทร ฯลฯ จาก smartphone ของผู้ใช้งาน เพื่อมาทำ credit scoring อีกตัวอย่างหนึ่งคือ GiniMachine ก็เป็น startup ที่ใช้ AI ในการสร้างโมเดลเพื่อทำ credit scoring ให้กับธนาคารโดยใช้ข้อมูลการปล่อยสินเชื่อในอดีต ในขณะเดียวกันธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิตอยู่แล้วซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอย่าง FICO และ Equifax ก็ได้เริ่มนำเทคโนโลยี Machine Learning เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การวิเคราะห์ Credit Scoring มีความแม่นยำขึ้นด้วยเช่นกัน

           ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี AI และ Machine Learning จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ Credit Scoring ได้อย่างน่าสนใจ แต่ปัญหาที่จะต้องแก้ไขเพื่อช่วยเหลือ SMEs ยังคงมีอีกมาก คงจะดีไม่น้อยหากมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยสนับสนุน SMEs มากขึ้น เพราะการเติบโตของธุรกิจ SMEs ย่อมหมายถึงอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้น และเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้มากขึ้นนั่นเอง และถ้าหากคุณคือ FinTech Startup ที่มีความสนใจในด้าน Credit Scoring หรือพร้อมจะสร้างสรรค์ Solution จากเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จะมาช่วยลดข้อจำกัดให้กับธุรกิจ SMEs เราขอแนะนำให้คุณคว้าโอกาสในเข้าร่วมโครงการ Bangkok Bank InnoHub Season 2 กับเรา

#BangkokBank #BangkokBankInnoHubSeason2 #InspiringChange #UnleashthePotential #FutureSMESolution

Share this article

Subscribe to InnoHub!

Stay updated and inspired

เรานำข้อมูลมาใช้เพื่อการส่งมอบคอนเทนต์และบริการอย่างเหมาะสม เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy และคลิกสมัครเพื่อดำเนินการต่อ