AI Robot ครูผู้ช่วยคนใหม่ ทำอะไรได้บ้าง?

October 12, 2018

AI Robot ครูผู้ช่วยคนใหม่ ทำอะไรได้บ้าง?

           แม้ระบบ AI ตอนนี้กำลังถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนอาจสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ในอนาคต แต่สำหรับระบบการศึกษาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ในประเทศไทยเองบางโรงเรียนยังใช้กระดานดำในการสอน จะดีกว่าไหม ถ้าในอนาคตเราสามารถนำ AI มาใช้พัฒนาระบบการศึกษาของเราได้

           บางประเทศ AI ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน เช่น การใช้โปรแกรมเสริม Presentation Translator ที่ทำงานด้วย AI สำหรับให้ครูที่ใช้ PowerPoint บรรยายโดยจะเพิ่มคำแปลภาษาอัตโนมัติ ช่วยสร้างห้องเรียนนานาชาติ ที่สามารถรวมนักเรียนหลากหลายภาษา AI ยังสามารถให้ข้อเสนอแนะกับผู้สอนในกรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนไม่ดี โดยจะทำการประเมินความสามารถ ระบุจุดอ่อนจุดแข็ง จากนั้นจะทำการปรับแต่งหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสม ต่อไปในอนาคตผู้พัฒนา AI จะทำระบบให้นักเรียนเลือกหลักสูตรได้เองด้วย

           ปัจจุบันจีนเริ่มมีการนำระบบ AI มาใช้ในห้องเรียน จากข้อมูลล่าสุดมีโรงเรียนที่ใช้ระบบ AI 1 ใน 4 ของโรงเรียนทั่วประเทศ และตอนนี้มี AI ที่ช่วยตรวจการบ้านและเรียงความของนักเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาด หรือแม้แต่อคติที่มีต่อนักเรียน จะคล้ายกับระบบ e-rater ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้โดย Education Testing Service เพื่อตรวจสอบเรียงความของนักศึกษา โดยการอัพโหลดข้อมูลขึ้น e-rater จะตรวจทันทีว่ามีคำศัพท์ที่ผิดกี่จุด ครูไม่ต้องเสียเวลาอ่าน แม้จะยังไม่ยืนยันผลที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะยังอยู่ในขั้นทดลองแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ช่วยให้นักวิจัยคาดหวังได้ว่า AI จะเข้ามาช่วยยกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานมากขึ้น

           ในอนาคต AI อาจจะเข้ามามีบทบาทช่วยให้ระบบศึกษาของไทยดีขึ้นและครอบคลุมในเกือบทุกด้าน แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะการที่ AI จะคิดเป็นและถ่ายทอดได้ ต้องมาจากการที่มนุษย์ ‘สอน’ และป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมให้ ไม่เช่นนั้น AI ก็คงมีสภาพไม่ต่างจากเด็กมีปัญหาที่สับสนกับข้อมูลทั้งหลายที่ต้องประมวล แม้ AI สามารถสอนและช่วยวิเคราะห์ สนับสนุนข้อมูลทางความรู้ได้ แต่ ไม่สามารถสอนจริยธรรมได้ ฉะนั้นการศึกษาในอนาคตนอกจากต้องมีระบบ AI ที่ดีมาช่วยสนับสนุน ต้องมีคุณครู อาจารย์มาช่วยขัดเกลาเหล่าอนาคตของชาติด้วย และหากในอนาคตประเทศไทยได้นำระบบ AI มาช่วยพัฒนาในการด้านศึกษาเต็มรู้แบบ ในอนาคตเราอาจได้เห็น ระบบตรวจข้อสอบของเราเสร็จตั้งแต่ส่งข้อสอบเลยก็ได้

#BangkokBank #BangkokBankInnoHubSeason2 #InspiringChange#UnleashthePotential

Share this article

Subscribe to InnoHub!

Stay updated and inspired

เรานำข้อมูลมาใช้เพื่อการส่งมอบคอนเทนต์และบริการอย่างเหมาะสม เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy และคลิกสมัครเพื่อดำเนินการต่อ