Cloud Transformation กับบทบาทในธุรกิจธนาคารยุคดิจิทัล

October 10, 2018

Cloud Transformation กับบทบาทในธุรกิจธนาคารยุคดิจิทัล

           โลกของเราทุกวันนี้กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Digital Transformation ว่าด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ผู้ที่เปลี่ยนได้เร็วกว่า แก้ไขปัญหาได้แม่นยำกว่าและวิเคราะห์ได้ฉลาดกว่า คือผู้ชนะ เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้คือ ระบบคลาวด์หรือ Cloud Computing เป็นการยกระบบคอมพิวเตอร์ดังที่กล่าวมาไปให้บริการทางอินเทอร์เน็ตและคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ผลลัพธ์ที่ได้คือความคล่องตัวทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลสามารถเพิ่มระบบใหม่ๆ และขยายระบบให้รองรับผู้ใช้งานที่มากขึ้นตามที่ต้องการ

           ระบบ Cloud Computing ที่ว่านี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระบบตามแนวทางในการบริหารจัดการระบบ ได้แก่ Public cloud ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของทรัพยากรและบริหารจัดการเองด้วยแต่เปิดให้องค์กรต่างๆไปใช้บริการ ส่วน Private Cloud องค์กรที่ใช้บริการจะเป็นผู้ครองกรรมสิทธิ์ของทรัพยากรเพียงผู้เดียว แต่สามารถเลือกได้ว่าจะบริหารจัดการด้วยตนเองหรือให้ผู้ให้บริการ 3rd Party เป็นผู้ดูแลให้ และแบบสุดท้ายคือ Hybrid cloud ที่คล้ายกับองค์กรสามารถใช้งาน Cloud ได้ทั้ง 2 ระบบพร้อม ๆ กัน แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น เลือกใช้ Public cloud กับระบบที่ต้องจัดการข้อมูลปริมาณมาก แต่เลือกใช้ Private Cloud กับส่วนงานที่มี ต้องการความปลอดภัยสูง ซึ่งระบบ Hybrid cloud นี่เองที่ถูกนำมาใช้ในธุรกิจธนาคารดังที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้

           ระบบคลาวด์เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมธนาคารในแง่การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและปลดล็อคข้อจำกัดจากโครงสร้างเดิมๆ เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการดำเนินการไปจนถึงการทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะคลาวด์ช่วยให้ขึ้นระบบได้อย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้ มีการย้ายระบบประมวลผลขึ้นไปอยู่บนระบบคลาวด์ พัฒนาแพลตฟอร์ม Digital Banking ขึ้นบนคลาวด์ หรือแม้แต่การย้ายระบบ IT ทั้งหมดไปอยู่บนคลาวด์อย่างเต็มตัวแทนที่การใช้งาน Data Centre แบบเดิมๆ

           แน่นอนว่าประโยชน์ที่ธนาคารได้รับจากเทคโนโลยีคลาวด์นั้นย่อมสะท้อนมายังผู้บริโภคโดยตรง Cloud Computing ช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้บริการระบบธนาคารออนไลน์ที่เสถียรขึ้น เชื่อถือได้มากขึ้น มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

           การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นและเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงได้กลายมาเป็นความจำเป็นสำหรับธุรกิจในปัจจุบันไปเสียแล้ว และระบบคลาวด์ก็นับเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการปฏิรูปดิจิทัลครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เทรนด์ที่คาดว่ากำลังจะเกิดแต่เป็นเทคโนโลยีที่ธุรกิจทั่วโลกและในประเทศได้ประจักษ์แล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความคล่องตัวได้จริง ดังนั้นเราจะได้เห็นการนำคลาวด์ไปใช้ในธุรกิจอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน

#BangkokBank #BangkokBankInnoHubSeason2 #InspiringChange #UnleashthePotential

Share this article

Subscribe to InnoHub!

Stay updated and inspired

เรานำข้อมูลมาใช้เพื่อการส่งมอบคอนเทนต์และบริการอย่างเหมาะสม เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy และคลิกสมัครเพื่อดำเนินการต่อ