Digital Twin : พลังใหม่…เรียลไทม์โคลนนิ่ง

February 25, 2019

Digital Twin : พลังใหม่…เรียลไทม์โคลนนิ่ง

           ในโลกธุรกิจที่ทุกความผิดพลาดเล็กๆ อาจเทียบเท่าเม็ดเงินที่สูญหายไปจำนวนมหาศาล การวางแผนงานให้ละเอียดรอบคอบและคอยปรับปรุงการผลิตให้ดำเนินไปได้ด้วยดีจึงเป็นถือเป็นภารกิจใหญ่ของทุก ๆ องค์กร เทคโนโลยีที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้ถือได้ว่าออกแบบมาเพื่ออุดรอยรั่วในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเป็นที่รู้จักในชื่อว่า “Digital twin”

 

 

           เทคโนโลยี Digital Twins คือ การประยุกต์ใช้ทั้งเทคโนโลยี AI, Machine Learning และ IoT มาสร้างฝาแฝดดิจิทัล ซึ่งสามารถจำลองได้ทั้งวัตถุทางกายภาพ กระบวนการ หรือแม้แต่ระบบ ให้ออกมาเหมือนต้นแบบมากที่สุดทั้งในแง่คุณสมบัติและพฤติกรรม นอกจากนี้โมเดลดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมายังสามารถอัพเดทความเปลี่ยนแปลงตามคู่ของตนเองได้ตลอดเพราะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อส่งข้อมูลตรวจสอบและรายงานผลการทำงานแบบเรียลไทม์  เมื่อนำมาใช้ในโลกอุตสาหกรรมจะทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้า ประเมินความเสี่ยงต่างๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนการผลิตไปจนถึงการทำงานของเครื่องจักร

           ตัวอย่างของธุรกิจผู้พัฒนาซอฟแวร์ เพื่อการวางผังเมือง นำเทคโนโลยี Digital Twins เข้ามาใช้แล้วประสบความสำเร็จได้แก่บริษัท Cityzenith ที่นำเทคโนโลยี Digital Twins  เข้ามาใช้พัฒนาเมืองอมราวดี เมืองหลวงใหม่ของรัฐอานธรแห่งประเทศอินเดีย โดยวางผังเมืองแบบ 3D เพื่อการดูความก้าวหน้าในงานก่อสร้างแบบเรียลไทม์ ใช้วิเคราะห์การแบ่งเขตและเวนคืนที่ดินได้ มีเซนเซอร์ที่ช่วยในการสังเกตการณ์สภาพการจราจร การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  และความเป็นอยู่ของพลเมืองทั่วไป เพื่อจะพัฒนาไปสู่การเป็น Smart City ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศให้ทันสมัยและดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศให้มากขึ้น

           ในประเทศบราซิล  Stara บริษัทผลิตเครื่องจักรรถแทรคเตอร์ก็ประยุกต์เอา Digital Twins  มาใช้ทำให้ธุรกิจการเกษตรมีประสิทธิภาพ  โดยติด IoT sensor ไว้กับรถแทรกเตอร์ เพื่อทดสอบคุณภาพของระบบและตรวจสอบความผิดพลาดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดแก่ฟาร์มและสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ดี

           ในอนาคตหากได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องคาดการณ์กันว่าเทคโนโลยี Digital Twins จะเป็นประโยชน์อย่างมากในงานบริการที่มีความซับซ้อนอย่างการแพทย์ เพราะเทคโนโลยีนี้สามารถแสดงข้อมูลทางกายภาพให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของอวัยวะทั้ง 32 ประการและกระดูกกว่า 200 ชิ้นและกล้ามเนื้อกว่า 600 มัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถวิเคราะห์ความผิดพลาดในการทำงานของระบบร่างกายซึ่งหมายถึงโรคภัยและความผิดปกติต่างๆ เพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที

           นี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ ที่ Digital Twins ในภาคธุรกิจและบริการได้เพราะมีประโยชน์อย่างมากในการรองรับให้ระบบการผลิตดำเนินไปได้ด้วยดี ถ้าสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีนี้ถูกปรับปรุงให้ใช้งานได้แม่นยำมีประสิทธิภาพถึงขีดสุด ก็ย่อมจะเป็นที่ต้องการจากทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัย

Share this article

Subscribe to InnoHub!

Stay updated and inspired

เรานำข้อมูลมาใช้เพื่อการส่งมอบคอนเทนต์และบริการอย่างเหมาะสม เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy และคลิกสมัครเพื่อดำเนินการต่อ