Green Startups ความท้าทายและโอกาสในการลงทุน

June 29, 2020

Green Startups ความท้าทายและโอกาสในการลงทุน

 

Green startups คือ สตาร์ทอัพแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีหลักการในการสร้างโมเดลทางธุรกิจที่สามารถรองรับการขยายตัวได้ (scalable) เฉกเช่นเดียวกันกับบริษัทส่วนใหญ่โดยมีความท้าทายที่ต้องเผชิญมากกว่า  ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ความท้าทายที่สูงกว่านี้ ส่งผลกระทบไม่น้อยต่อต้นทุนในการดำเนินการที่สูงขึ้น ภาระรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ที่มากกว่าเดิม ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจใหม่ รวมไปถึงเรื่องความเสี่ยงของธุรกิจ Green startups และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายเหล่านี้อาจกลายเป็นโอกาสของ Green startups ก็เป็นได้ หากสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเอาชนะใจเหล่านักลงทุน:

  1. สำรวจความต้องการของตัวเอง

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเหล่านักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น Angel investor, Venture capitalists และสถาบันการเงินต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะสนใจลงทุนกับ Green startups ยิ่งไปกว่านั้นทั้งภาครัฐบาล,กลุ่ม NGO และองค์กรการกุศลต่าง ๆ เอง ก็มักยินดีพิจารณาลงทุนหรือให้เงินกู้แก่กลุ่ม Green startups อีกด้วย นอกจากนี้ องค์กรบางส่วนก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนแค่เพียงเงินลงทุนเท่านั้น แต่ยังใช้ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่มีของพวกเขาเพื่อให้การสนับสนุนเหล่า Green startups ด้วยเช่นกัน

ในฐานะสตาร์ทอัพ ก่อนที่คุณจะเริ่มติดต่อกับนักลงทุน เป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณสามารถหาคำตอบที่ชัดเจนให้กับคำถามพื้นฐานเหล่านี้ได้

  • คุณต้องการเงินทุนจำนวนเท่าไร
  • คุณต้องการใช้เงินจำนวนนี้นานแค่ไหน
  • คุณต้องการทุนให้เปล่า (Grants) หรือเงินทุน (Capital)
  • คุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ความรู้ด้านเทคนิค หรือความช่วยเหลืออื่น ๆ ด้วยหรือไม่

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดได้ เพื่อให้ได้คำตอบและความต้องการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของคุณ เพราะการสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ของธุรกิจคุณให้กับนักลงทุนได้อย่างชัดเจน จะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขาอีกด้วย

  1. แสวงหาและระบุลำดับความสำคัญของนักลงทุน

นักลงทุนจำนวนมากมักรู้ว่าธุรกิจประเภทใดคือธุรกิจที่พวกเขาต้องการลงทุน ฐานข้อมูลออนไลน์ อย่าง ImpactBase AngelList และ Crunchbase เป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นค้นหานักลงทุนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท รวมถึงค้นหานักลงทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านเงินทุนของคุณได้

  1. เริ่มต้นเตรียมการนำเสนอไอเดีย

แม้ความสามารถในการทำกำไรจะเป็นเป้าหมายหลักที่เหล่านักลงทุนต่างคำนึงถึง แต่สำหรับนักลงทุนรักษ์โลกส่วนใหญ่  ธุรกิจที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกด้านที่ให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน

คุณจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธุรกิจของคุณส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร รวมทั้งนำเสนอรูปแบบการดำเนินงาน แผนยั่งยืนของธุรกิจ และรวมทั้งทางเศรษฐกิจด้วย โดย Green startups จะให้ความสำคัญกับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ากับองค์ประกอบทางด้านการเงิน ซึ่งแตกต่างจากการนำเสนอไอเดียของบริษัทสตาร์ทอัพทั่วไป

  1. พัฒนาความสัมพันธ์

ก่อนการนำเสนอไอเดียต่อนักลงทุน คุณควรทำความรู้จักพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลว่าโครงการไหนที่พวกเขาลงทุนก่อนหน้านี้ พวกเขาคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน ROI ที่เท่าใด หรือพวกเขาเคยแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะในประเด็นสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือไม่

เมื่อทำการหาข้อมูลเสร็จแล้ว คุณควรติดต่อพวกเขาเพื่อหาโอกาสนัดคุยเบื้องต้น และเตรียมพร้อมตอบคำถามที่อาจมาจากหลายช่องทางทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการประชุม แม้เป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงาน แต่คุณก็ควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อที่จะไม่ทำให้พวกเขาเสียเวลา และยิ่งไปกว่านั้น คุณควรให้ความสำคัญและเปิดกว้างรับฟังคำวิจารณ์ที่เหล่านักลงทุนอาจมี เพราะข้อมูลทุกอย่างจะเป็นตัวช่วยเมื่อคุณต้องนำเสนอไอเดียอย่างเป็นทางการ

ถ้าหากพวกเขาตกลงที่จะร่วมลงทุนก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ถ้าคุณถูกปฏิเสธ อย่าลืมที่จะรักษามิตรภาพและความเป็นมืออาชีพเอาไว้ เพราะในอนาคตพวกเขาอาจพิจารณาใหม่อีกครั้ง และในขณะเดียวกันพวกเขาอาจจะแนะนำคุณให้รู้จักกับนักลงทุนรายอื่นก็เป็นได้

ยุคทองของสตาร์ทอัพสายกรีน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน คือ ตัวกระตุ้นสำคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากให้ความสนใจในการสนับสนุนบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ท่ามกลางบทเรียนที่สำคัญมากมาย วิกฤตินี้ได้แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่ถูกพัฒนาโดยภาคเอกชนจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างอีกหนึ่งในปัญหาที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งแน่นอนว่า Green startups เองจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหานี้

ด้วยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้น Green startups จะสามารถเฟ้นหารูปแบบการลงทุนที่ต้องการและสามารถต่อยอดไอเดียทางธุรกิจได้ และยิ่งหากสามารถพัฒนาโมเดลทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพด้วยแล้ว ก็แน่นอนว่าจะสามารถเอาชนะใจเหล่านักลงทุนได้ จนนำไปสู่ผลตอบแทนมหาศาลและชื่อเสียงมากมาย ในขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนร่วมกับมนุษยชาติในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกว่าเดิมได้

Share this article

Subscribe to InnoHub!

Stay updated and inspired

เรานำข้อมูลมาใช้เพื่อการส่งมอบคอนเทนต์และบริการอย่างเหมาะสม เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy และคลิกสมัครเพื่อดำเนินการต่อ