fbpx

How smart are smart contracts : สัญญาอัจฉริยะแห่งโลกอนาคต

By |2019-01-23T06:38:22+00:00มกราคม 23rd, 2019|บล็อก|

How smart are smart contracts : สัญญาอัจฉริยะแห่งโลกอนาคต            ลองจินตนาการว่าในแต่ละครั้งที่เราทำสัญญาใดๆ ก็ตาม แต่ละฝ่ายต้องยินยอมตามข้อตกลงที่ระบุไว้ และลงนามลงบนเอกสารที่เป็นกระดาษ จากนั้นก็ต้องนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยงาน กว่าแต่ละขั้นตอนจะเสร็จสมบูรณ์ ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจหลายวัน และยังมีความเสี่ยงที่เอกสารจะถูกปลอมแปลงและสูญหายได้            Smart Contract แปลตรงตัวเลยก็คือสัญญาอัจฉริยะ หลายคนคงสงสัยว่าแล้วมันอัจฉริยะยังไง? สัญญานี้เกิดจากการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ที่ระบุเงื่อนไขสัญญาให้มีผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ ข้อตกลงในสัญญาจะถูกบันทึกและบริหารจัดการได้เองอัตโนมัติด้วยคำสั่งของโค้ดคอมพิวเตอร์บน Blockchain [...]

ส่องกล้องมอง AI ในภาคอุตสาหกรรม ปี 2019

By |2019-01-21T04:33:45+00:00มกราคม 21st, 2019|บล็อก|

ส่องกล้องมอง AI ในภาคอุตสาหกรรม ปี 2019            หากเอ่ยถึง AI เราได้รู้จักและเห็นการนำมาใช้กับหลายภาคส่วนของสังคมมากขึ้นตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น ส่งผลให้หลายองค์กรเกิดการตื่นตัว คิดหากลยุทธ์นำ AI มาปรับใช้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองลูกค้า เรียกได้ว่านี่คือยุครุ่งเรืองของ AI เลยก็ว่าได้ โดยได้พลิกวงการอุตสาหกรรมและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของมนุษย์ให้สะดวกสบายมากขึ้น อันเนื่องมาจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep Learning) แล้ว [...]

Quantum Computing จะทำงานร่วมกับ blockchain ได้จริงหรือ?

By |2019-01-18T05:02:00+00:00มกราคม 17th, 2019|บล็อก|

Quantum Computing จะทำงานร่วมกับ blockchain ได้จริงหรือ?            เพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน การเปลี่ยนแปลงในวันนี้อาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์อย่างเรา ซึ่งแต่ละอย่างได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนในบางครั้งเราไม่สามารถตามทันได้ ในบางสิ่งบางอย่างก็จะถูกย่อให้มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่น คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Computer)            “Quantum Computer” คำนี้อาจเป็นคำศัพท์ใหม่ของใครบางคน ต้องขออธิบายคร่าวๆ ก่อนว่า มันคือ การใช้หลักการทำงานของกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum [...]

ยกระดับเมืองน่าอยู่ด้วย IoT

By |2019-01-15T11:16:14+00:00มกราคม 15th, 2019|บล็อก|

ยกระดับเมืองน่าอยู่ด้วย IoT            จากนี้ไป IoT จะไม่ได้แค่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะยกระดับไปสู่สังคมเมืองในภาคธุรกิจ และภาคส่วนต่างๆ ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย แต่จะเป็นในเรื่องใดบ้าง ลองอ่านดูครับ            สำหรับใครที่สงสัยว่า IoT คืออะไร? ขออธิบายคร่าวๆ ก่อนว่า ว่า IoT (Internet Of Things) คือ การที่อุปกรณ์ต่างๆ [...]

เทคโนโลยีแห่งอนาคต…เพื่อผู้พิการทางสายตา ปี 2019

By |2019-01-10T14:45:33+00:00มกราคม 10th, 2019|บล็อก|

เทคโนโลยีแห่งอนาคต...เพื่อผู้พิการทางสายตา ปี 2019            แม้จะบกพร่องทางร่างกาย แต่ผู้พิการก็ต้องการโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้เหมือนคนปกติ ผลการสำรวจขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ปี 2018 พบว่าจำนวนประชากรที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีทั้งสิ้น 1.3 พันล้านคนทั่วโลก แต่ปัจจุบันมีผู้คิดค้นนวัตกรรมล้ำๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น            ลองจินตนาการว่าขณะโดยสารรถ การได้รับรู้ความสวยงามของวิวทิวทัศน์ข้างทางเป็นความสุขของการเดินทางอย่างหนึ่ง จึงเป็นที่มาของการคิดค้นหน้าต่างรถยนต์รุ่นต้นแบบเพื่อผู้พิการทางสายตา ที่มีชื่อว่า “Feel The [...]