fbpx

About author

This author has not yet filled in any details.
So far author has created 92 blog entries.

มองตาก็รู้ใจ(ลูกค้า) ด้วยเทคโนโลยี Eye-Tracking ในระบบ VR

By |2019-05-23T12:59:03+00:00พฤษภาคม 23rd, 2019|บล็อก|

มองตาก็รู้ใจ(ลูกค้า) ด้วยเทคโนโลยี Eye-Tracking ในระบบ VR            การแข่งขันในโลกธุรกิจนับวันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แต่ละองค์กรต่างงัดกลยุทธ์เด็ดช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกติแล้วธุรกิจจะแข่งขันกันสามด้านใหญ่ๆ คือ ความเร็ว คุณภาพ และต้นทุน นอกจากนี้เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนไปด้วย การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้            เทคโนโลยี Eye-Tracking ใน Virtual Reality ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายด้าน [...]

“อาชีพใหม่” น่าจับตารองรับคน Gen Z

By |2019-05-16T16:28:13+00:00พฤษภาคม 16th, 2019|บล็อก|

“อาชีพใหม่” น่าจับตารองรับคน Gen Z            โลกเราก้าวเข้าสู่ยุคแห่งดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ สิ่งต่างๆ รอบตัวเราก็ทยอยกันปรับตัวตาม ไล่ไปตั้งแต่สิ่งแวดล้อมรอบตัว อย่างเช่น เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ ไปจนถึงการทำธุรกรรมแบบ Cashless จึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่แวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมจะปรับตัวตาม จนเป็นที่มาของอาชีพที่ถือกำเนิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน            “อาชีพใหม่” นี้จะว่าไปแล้วเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับเด็กเจเนอเรชั่นใหม่ คือ Gen Z (Generation Z) หรือคนที่เกิดในช่วงปี [...]

TechFin ความท้าทายใหม่ แวดวงการเงิน

By |2019-05-13T17:24:28+00:00พฤษภาคม 13th, 2019|บล็อก|

TechFin ความท้าทายใหม่ แวดวงการเงิน            ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่เราได้เห็น Disruption มากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง ด้านหนึ่งคือการ Disrupt จากนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ระบบ Mobile Banking และสกุลเงินดิจิทัล อีกด้านหนึ่งคือการ Disrupt จากกลุ่มสตาร์ทอัพ FinTech ที่ได้เปรียบด้านความคล่องตัว และสามารถเข้าไปแก้ปัญหาการบริการด้านการเงินได้เฉพาะทาง แต่ในวันนี้ InnoHub อยากจะชวนผู้อ่านมารู้จักกับ TechFin ซึ่งเป็น Disruptor [...]

‘หนูขออ่าน’ AI สัญชาติไทย ตัวช่วยอัจฉริยะในห้องเรียน

By |2019-05-23T11:24:24+00:00พฤษภาคม 10th, 2019|บล็อก|

‘หนูขออ่าน’ AI สัญชาติไทย ตัวช่วยอัจฉริยะในห้องเรียน            ‘การศึกษาไทย’ ยังคงพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเริ่มนำเทคโนโลยีมารวมไว้อยู่ในห้องเรียน เทคโนโลยีเฉพาะที่จะมาช่วยพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียน (Learning Disability LD) ซึ่งมีจำนวนมากถึง 22.48%* เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีการศึกษาที่เท่าเทียมกัน            โดยโปรเจคที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากนี้มีชื่อว่า ‘หนูขออ่าน’ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [...]

Smart City ถอดบทเรียนความสำเร็จ ยกระดับคุณภาพชีวิต

By |2019-05-07T14:57:45+00:00พฤษภาคม 7th, 2019|บล็อก|

Smart City ถอดบทเรียนความสำเร็จ ยกระดับคุณภาพชีวิต            เมืองในอุดมคติของคุณเป็นอย่างไร? สารพัดคำตอบที่ได้ย่อมแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญอันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นคือโครงสร้างของเมืองที่มีระเบียบแบบแผน ครอบคลุมทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน และนี่คือที่มาของ “สมาร์ทซิตี้”            สมาร์ทซิตี้ หรือเมืองอัจฉริยะคือ การออกแบบโครงสร้างเมืองให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงบริการได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบการขนส่ง อินเตอร์เน็ต การศึกษา หรือการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดต้นทุนและลดการบริโภคของประชากร [...]

AI VS Digital Ethics สองสิ่งนี้จะไปด้วยกันได้หรือไม่?

By |2019-04-24T19:44:12+00:00เมษายน 24th, 2019|บล็อก|

AI VS Digital Ethics สองสิ่งนี้จะไปด้วยกันได้หรือไม่?            นอกจากกฎหมายแล้ว ก็มีจริยธรรมที่ช่วยสร้างกฎเกณฑ์ให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ อย่างไม่มีปัญหา...            เราอยู่ในยุคที่แลกเปลี่ยนความรู้ เชื่อมโยง และผสานเข้าด้วยกันโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ จนทำให้เทคโนโลยีกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และเรากลายไปเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าพลเมืองดิจิทัลกันก่อน คือบุคคลที่มีทักษะและความรู้ที่หลากหลายในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น Social Network (Facebook, [...]

เบบี้บูมเมอร์รุ่นใหญ่หัวใจฟินเทค บริหารการเงินแบบยั่งยืน

By |2019-04-22T19:10:33+00:00เมษายน 22nd, 2019|บล็อก|

เบบี้บูมเมอร์รุ่นใหญ่หัวใจฟินเทค บริหารการเงินแบบยั่งยืน            โลกของเรานั้นกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยในประเทศไทยของเราเริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยได้คาดการณ์ไว้ว่า ภายในปี 2578 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุราว 30% ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็กำลังทำให้แนวคิดหลายๆอย่างในโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป สินค้าและบริการที่แต่เดิมถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้หนุ่มสาวก็ถูกปรับให้เป็นมิตรกับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์มากขึ้น และเทคโนโลยีที่แต่เดิมนั้นเป็นเรื่องของเด็กสมัยใหม่ก็พัฒนาตัวเองเพื่อต้อนรับผู้ใช้ที่มีอายุมากขึ้นเช่นกัน            อุตสาหกรรมการเงินก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวตามเทรนด์ของสังคมรุ่นเบบี้บูมเมอร์ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ โดย 2 สิ่งที่คาดว่าจะได้เห็นกัน คือการสร้าง User Experience ที่ดีขึ้น [...]

หนทางสู่อนาคตที่ไร้มลพิษ..กับโซล่าเซลล์โปร่งใส

By |2019-04-19T21:01:27+00:00เมษายน 19th, 2019|บล็อก|

หนทางสู่อนาคตที่ไร้มลพิษ..กับโซล่าเซลล์โปร่งใส            มองซ้าย มองขวา ตอนนี้ก็พบเจอแต่ปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง แต่จะดีแค่ไหน ถ้าฝุ่นละอองอย่าง PM 2.5 หายไปอย่างถาวร แล้วถูกแทนที่ด้วยพลังงานสะอาด?  ซึ่งหนึ่งในพลังงานสะอาดที่น่าสนใจนั่นก็คือ “พลังงานจากแสงอาทิตย์” ซึ่งนำมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าโดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์            โดยในปัจจุบันมีหลายๆ ครอบครัวได้ทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มากยิ่งขึ้น เพื่อใช้พลังงานที่ได้จากธรรมชาติ อย่างพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลพิษได้แล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านแบบระยะยาวอีกด้วย แต่ด้วยรูปแบบของแผงโซล่าเซลล์ในปัจจุบันมีลักษณะที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นัก แถมไม่เหมาะแก่การนำไปตกแต่ง ซึ่งก็เคยมีบางคนคิดเล่นๆ [...]

นวัตกรรมสุดล้ำในการยืนยันตัวตนผู้ใช้ เพื่อการซื้อขายออนไลน์และธุรกรรมที่ปลอดภัยขึ้น

By |2019-04-19T20:28:02+00:00เมษายน 19th, 2019|บล็อก|

นวัตกรรมสุดล้ำในการยืนยันตัวตนผู้ใช้ เพื่อการซื้อขายออนไลน์และธุรกรรมที่ปลอดภัยขึ้น            ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตน (Identity) ของผู้คนนั้นเป็นปัญหาที่สถาบันการเงินต้องเผชิญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่ออินเทอร์เน็ตเป็นที่ใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก จากสถิติในปี 2017 พบว่าชาวอเมริกันถึง 16.7 ล้านรายตกเป็นเหยื่อถูกขโมยตัวตนไปใช้ในการก่ออาชญากรรม และในปี 2018 มีการสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกขโมยข้อมูลส่วนตัว (Phishing) เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต หรือรหัสผ่าน เป็นจำนวนกว่า 1.5 ล้านเว็บไซต์ในแต่ละเดือน ในยุคที่เราทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ความเสี่ยงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้           [...]

Low-Code ติดธงนำองค์กรสู่เส้นชัย

By |2019-04-09T19:39:37+00:00เมษายน 9th, 2019|บล็อก|

Low-Code ติดธงนำองค์กรสู่เส้นชัย            การเปลี่ยนแปลงองค์กรจากภายในเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของยุคที่ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการนำแนวคิด Digital Transformation มาพัฒนาบุคลากรให้สร้างนวัตกรรมหรือจัดระบบการทำงานบนโลกดิจิทัลได้ด้วยตนเอง ผ่าน “Low-code Development Platform” คือหนทางที่จะนำธุรกิจให้ก้าวทันคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ            สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในแวดวง IT อาจจะไม่คุ้นหูกับ “Low-code” สักเท่าไหร่นัก เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น อธิบายง่ายๆ เลยก็คือ Low-code [...]

Load More Posts