Big Data ศาสตร์ที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราดีขึ้น

ตุลาคม 10, 2018

Big Data for Better Life

           เมื่อการจับจ่ายสินค้าและบริการต่างๆ อยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ข้อมูลเหล่านี้ละเอียดชัดเจนจนสามารถนำมาใช้คาดเดาได้ว่าเราน่าจะชอบสินค้าชิ้นไหน อยากดูภาพยนตร์เรื่องอะไร เป็นข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ตำแหน่งที่อยู่ ไปจนถึงประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมหาศาลนี้เองที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจสร้างสรรค์บริการและเปิดประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภคด้วยประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน

           Big Data เป็นวลีที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบายสถานการณ์ที่ข้อมูลมีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะนิยามด้วยความ ”Big” ของ 3 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณข้อมูล ความเร็วในการเกิดข้อมูล และความหลากหลาย ของข้อมูลที่ขยายขึ้นตาม 3 ปัจจัยนี้ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับชีวิตผู้คนและสร้างประสิทธิภาพให้กับธุรกิจได้ ตัวอย่างหนึ่งที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วก็คือ บริการฟังเพลงที่ก้าวไปอีกขั้นด้วย Big Data เพราะนอกจากจะเปิดให้ผู้ใช้ค้นหาและรับฟังเพลงในระบบแล้ว บริการฟังเพลงในปัจจุบันอย่าง Spotify ยังสามารถแนะนำเพลงที่ผู้ใช้น่าจะชอบได้ตรงใจผู้ใช้อย่างน่าเหลือเชื่อด้วยเทคนิค Machine Learning ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการใช้งานของผู้ใช้ เทียบเคียงพฤติกรรมกับผู้ใช้อื่นที่คล้ายกัน แล้วจึงทำนายออกมาว่าเพลงใดในระบบที่ผู้ใช้น่าจะชอบฟังอีกบ้าง

           นอกจากจะสามารถนำ Big Data มาวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะสมอย่างใน Spotify แล้วในภาคธุรกิจยังอาจรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการดำเนินธุรกิจจากระบบ ERP ภายในองค์กร ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลความคิดเห็นในสื่อโซเชียล เข้ามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Big Data Analytics เพื่อทำความเข้าใจธุรกิจ ลูกค้า และตลาด เพื่อให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองและวางกลยุทธ์ธุรกิจที่ชาญฉลาดแม่นยำมากขึ้น ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นเรื่อย ๆ

           ไม่ใช่แค่ในแวดวงธุรกิจเท่านั้น แต่เทคโนโลยี Big Data ยังถูกนำไปประยุกต์ร่วมกับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและมนุษยชาติ เช่นนำไปพัฒนาแนวทางการรักษาทางการแพทย์ใหม่ๆ พัฒนานโยบายภาครัฐที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนได้อย่างแม่นยำ หรือในหลายครั้ง Big Data ก็ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ เช่น การค้นพบแร่ธาตุ และการค้นพบตัวยาใหม่ เป็นต้น

           จะเห็นได้ว่าการใช้ Big Data ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม แต่นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกับเทคโนโลยี Big Data เท่านั้น ในอนาคต ปริมาณของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีที่ล้ำขึ้นอาจเข้ามาช่วยปลดล็อคสิ่งที่ยังเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันอีกมากมาย จึงเป็นที่น่าติดตามว่า Big Data และเทคโนโลยีของมันจะเข้ามาสั่นสะเทือนโลกในรูปแบบใดอีกบ้าง

#BangkokBank #BangkokBankInnoHubSeason2 #InspiringChange #UnleashthePotential

Share this article

กดติดตาม InnoHub

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ

เรานำข้อมูลมาใช้เพื่อการส่งมอบคอนเทนต์และบริการอย่างเหมาะสม เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy และคลิกสมัครเพื่อดำเนินการต่อ