fbpx

AI Robot ครูผู้ช่วยคนใหม่ ทำอะไรได้บ้าง?

By |2018-10-12T05:28:02+00:00ตุลาคม 12th, 2018|บล็อก|

AI Robot ครูผู้ช่วยคนใหม่ ทำอะไรได้บ้าง?            แม้ระบบ AI ตอนนี้กำลังถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนอาจสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ในอนาคต แต่สำหรับระบบการศึกษาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ในประเทศไทยเองบางโรงเรียนยังใช้กระดานดำในการสอน จะดีกว่าไหม ถ้าในอนาคตเราสามารถนำ AI มาใช้พัฒนาระบบการศึกษาของเราได้            บางประเทศ AI ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน เช่น การใช้โปรแกรมเสริม Presentation Translator ที่ทำงานด้วย AI [...]

Biometric Payment : เมื่อตัวคุณคือรหัสผ่าน

By |2018-10-11T04:32:03+00:00ตุลาคม 11th, 2018|บล็อก|

Biometric Payment : เมื่อตัวคุณคือรหัสผ่าน            เมื่อธุรกรรมออนไลน์นำข้อมูลในร่างกายของเราผสานเข้ากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้รหัสทางชีวภาพ (Biometric) ตั้งแต่ลายนิ้วมือ ใบหน้า ดวงตา ลักษณะท่าทาง และเสียง มารักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในชีวิตประจำวันและไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อีกต่อไปแล้ว เพราะเป็นวิทยาการที่ใช้กันทั่วไปในมือถือ หรือระบบป้องกันความปลอดภัย แต่คอนเซ็ปต์การสแกนนิ้วมือหรือใบหน้า เพื่อจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมต่างๆ (Biometric Payment) เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2017 วิทยาการนี้อาจพลิกโฉมความเป็นอยู่หลายอย่างของเราเลยก็ได้!           [...]

AI Credit Scoring ทางเลือกใหม่เพื่ออนาคต SMEs

By |2018-10-11T03:30:15+00:00ตุลาคม 10th, 2018|บล็อก|

AI Credit Scoring - a New Future for SMEs            ธุรกิจ SMEs เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ธุรกิจเหล่านี้มักพบข้อจำกัดจากปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็นในการเติบโต เหตุผลส่วนหนึ่งจากโมเดลธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง การขาดผู้เชี่ยวชาญที่คอยช่วยบริหารด้านการเงินของบริษัท การขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งสถาบันการเงินก็ขาดข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาสินเชื่อ เช่น ประวัติเครดิต ข้อมูลธุรกรรมต่างๆ รวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล เมื่อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ SMEs ก็เติบโตได้ช้าซึ่งเป็นปัญหาที่ภาครัฐและเอกชนต่างพยายามเข้ามาแก้ไขทั้งด้วยการกำหนดนโยบายและจัดทำโครงการช่วยเหลือต่างๆ         [...]

Cloud Transformation กับบทบาทในธุรกิจธนาคารยุคดิจิทัล

By |2018-10-11T03:24:16+00:00ตุลาคม 10th, 2018|บล็อก|

Cloud Transformation กับบทบาทในธุรกิจธนาคารยุคดิจิทัล            โลกของเราทุกวันนี้กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Digital Transformation ว่าด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ผู้ที่เปลี่ยนได้เร็วกว่า แก้ไขปัญหาได้แม่นยำกว่าและวิเคราะห์ได้ฉลาดกว่า คือผู้ชนะ เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้คือ ระบบคลาวด์หรือ Cloud Computing เป็นการยกระบบคอมพิวเตอร์ดังที่กล่าวมาไปให้บริการทางอินเทอร์เน็ตและคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ผลลัพธ์ที่ได้คือความคล่องตัวทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลสามารถเพิ่มระบบใหม่ๆ และขยายระบบให้รองรับผู้ใช้งานที่มากขึ้นตามที่ต้องการ            ระบบ Cloud Computing ที่ว่านี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระบบตามแนวทางในการบริหารจัดการระบบ [...]

Customer Service ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี AI, AR, VR และ Chatbot

By |2018-10-11T03:19:48+00:00ตุลาคม 10th, 2018|บล็อก|

Customer Service ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี AI, AR, VR และ Chatbot            เพราะลูกค้าคือกำลังหลักที่จะนำรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ งานด้านบริการลูกค้ายิ่งจะถือเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ธุรกิจทุกบริการต้องให้ความสำคัญและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างฐานลูกค้าที่หนาแน่น หลายๆ ธุรกิจจึงพยายามนำวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้การดูแลลูกค้ามีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น AI, AR, VR หรือ Chatbot ที่หลายๆ คนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และนับวันก็ยิ่งจะมีพัฒนาการที่น่าจับตามองขึ้นเรื่อย ๆ       [...]

COVR Security ก้าวสู่โลกออนไลน์ที่ไร้ Password

By |2018-10-11T03:14:17+00:00ตุลาคม 10th, 2018|บล็อก|

COVR Security ก้าวสู่โลกออนไลน์ที่ไร้ Password            ในโลกที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพียงปลายนิ้วผ่านอินเตอร์เน็ต ในขณะเดียวกันข้อมูลผู้ใช้งานอย่างเราเองก็ปล่อยข้อมูลไว้กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกไซเบอร์นี้ บ้างก็ไม่ได้มีความหมายอะไร แต่บ้างก็มีความสำคัญต่อตัวตนและชีวิตประจำวันของเจ้าของ คงจะน่ากลัวไม่น้อยหากผู้ไม่หวังดีสามารถปลอมตัวเป็นเราได้อย่างแนบเนียนเพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆของเรา ใช้จ่ายเงินในบัญชีได้อย่างอิสระ หรือรู้จักที่อยู่ของเราโดยละเอียด ระบบและบริการต่างๆจึงจำเป็นจะต้องมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อป้องกันเราจากเหตุกาณ์อันไม่คาดฝัน            Cyber Security เป็นแนวคิดของการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบดิจิทัล เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล ปลอมแปลงตัวตน หรือกระทำการอื่นๆที่อาจสร้างความเสียหายต่อตัวระบบและข้อมูลหรือทรัพย์สินของผู้ใช้ ซึ่งสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแล้ว [...]

Blockchain กับบทบาทในการจัดการข้อมูลในอนาคต

By |2018-10-11T03:08:19+00:00ตุลาคม 10th, 2018|บล็อก|

Blockchain กับบทบาทในการจัดการข้อมูลในอนาคต            ถ้าจะต้องซื้อแหวนเพชรสักวงหนึ่งนั้น ผู้ซื้อย่อมต้องการการยืนยันว่าเพชรที่ได้มาเป็นของแท้หรือไม่ เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าเพชรเม็ดนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร การออกใบ Certificate โดยผู้ค้าอาจสร้างความมั่นใจได้ในระดับหนึ่ง แต่จะดีกว่าไหมหากมีช่องทางออนไลน์ที่ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของเพชรเม็ดนั้นได้ทันที และมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องสามารถเชื่อถือได้ 100% ไม่มีการปลอมแปลงโดยร้านค้าหรือผู้ผลิต สิ่งนี้คือแนวคิดของ ระบบตรวจสอบอัญมณีที่มีเบื้องหลังเป็น Distributed Ledger Technology (DLT) ที่มีชื่อว่า Blockchain            เมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล [...]

Big Data ศาสตร์ที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราดีขึ้น

By |2018-10-11T03:04:52+00:00ตุลาคม 10th, 2018|บล็อก|

Big Data for Better Life            เมื่อการจับจ่ายสินค้าและบริการต่างๆ อยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ข้อมูลเหล่านี้ละเอียดชัดเจนจนสามารถนำมาใช้คาดเดาได้ว่าเราน่าจะชอบสินค้าชิ้นไหน อยากดูภาพยนตร์เรื่องอะไร เป็นข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ตำแหน่งที่อยู่ ไปจนถึงประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมหาศาลนี้เองที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจสร้างสรรค์บริการและเปิดประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภคด้วยประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน            Big Data เป็นวลีที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบายสถานการณ์ที่ข้อมูลมีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะนิยามด้วยความ ”Big” ของ 3 [...]

Robo-Advisor: เข้าถึงการลงทุนง่ายๆด้วยปลายนิ้ว

By |2018-10-11T03:00:55+00:00ตุลาคม 10th, 2018|บล็อก|

Robo-Advisor: เข้าถึงการลงทุนง่ายๆด้วยปลายนิ้ว            Robo-advisor อาจเป็นคำที่ชวนให้นึกถึง หุ่นยนต์ที่ปรึกษาที่มาช่วยเรื่องการแนะนำการลงทุน แต่ถ้าจะอธิบายให้เห็นเห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้น Robo-Advisor คือบริการวางแผนทางการเงินแบบอัตโนมัติ ที่ใช้ข้อมูลของนักลงทุนโดยอาศัยอัลกอริทึมซึ่งได้จากแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในการทำงาน ให้คำแนะนำและช่วยลงทุนอัติโนมัติ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้บนมือถือของคุณเอง            ส่วนจุดเด่นที่ทำให้ Robo-Advisor ได้รับความนิยมในต่างประเทศ คือ ใช้เงินลงทุนแรกเริ่มจำนวนไม่มาก เก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการรายปีต่ำและสามารถแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Robo-Advisor ยังเป็นอีก FinTech ที่น่าจับตามองของภาคอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลก เพราะสถาบันการเงินสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อดูแลลูกค้าบุคคลทั่วไป [...]

7 FinTech trends 2018

By |2018-10-11T02:58:28+00:00ตุลาคม 10th, 2018|บล็อก|

7 FinTech trends 2018             ปี 2018  เป็นปีที่ Financial Technology มีพัฒนาการที่ชัดเจน มีสตาร์ทอัพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายและมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  7 FinTech ที่ Bangkok Bank InnoHub ยกมาเล่าในวันนี้ คือเครื่องยืนยันเป็นอย่างดีว่า นวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจและการเงินนั้นช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแค่ไหน [...]