ข้อมูล…ขุมทรัพย์ล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจของคุณ

September 28, 2020

ข้อมูลขุมทรัพย์ล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจของคุณ

ผู้ประกอบการเก่งๆ อาศัยทั้งประสบการณ์และสัญชาตญาณในการทำธุรกิจ แต่เมื่อตลาด เทคโนโลยี และความชอบของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประสบการณ์จึงไม่เพียงพออีกต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างทันท่วงทีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารธุรกิจได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ลดการทำงานแบบคาดเดา ทั้งในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและสินค้าคงคลัง การแนะนำสินค้าให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย และการใช้ข้อมูลเพื่อประเมินพนักงาน

แค่รู้หรือเรียนรู้

ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ เช่น Facebook ใช้ข้อมูลเพื่อจัดการและนำเสนอนิวส์ฟีดในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่นเดียวกับ Netflix และ YouTube ที่ใช้ข้อมูลในการแนะนำว่าผู้ชมควรดูอะไรเป็นรายการถัดไป

การวิเคราะห์ข้อมูลคือกุญแจสำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต การคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน โปรแกรมการวิเคราะห์ยังช่วยคาดการณ์กระแสที่กำลังมาแรง จากข้อมูลประชากร ตลาด และเศรษฐกิจ ทำให้ธุรกิจคิดกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโต

การวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ เช่น Walmart ตระหนักว่าควรเพิ่มสต็อกสตรอเบอร์รี่ป๊อปทาร์ตทุกครั้งที่พายุเฮอริเคนกำลังจะมาถึง

ก้าวข้ามอุปสรรค

การจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล มักต้องเผชิญกับอุปสรรคในด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมในองค์กร  ในด้านเทคโนโลยี ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดจ้างบุคลกรที่มีทักษะด้านซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม และอัปเกรดระบบให้รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบงานของธุรกิจ

ในด้านวัฒนธรรมองค์กร หัวหน้างานต้องพร้อมเรียนรู้และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาปรับใช้ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารระดับสูง และสาธิตการใช้งาน Dashboard เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำข้อมูลมาใช้ พร้อมส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร นอกจากนี้ พนักงานจะต้องมีความเข้าใจและเปิดรับทิศทางใหม่ในการขับเคลื่อนขององค์กรด้วยข้อมูลด้วยเช่นกัน

กำหนดทิศทางที่เหมาะสม

ผู้นำต้องกำหนดทิศทางธุรกิจที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในองค์กรเพื่อรองรับกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล ตลอดจนยกระดับค่านิยม และความสามารถของบุคลากรในองค์กร

ยิ่งใช้ข้อมูลในการดำเนินงานประจำวันมากเท่าไร ก็มีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ธุรกิจที่ล้มเหลวในการนำข้อมูลมาใช้ ก็อาจย้อนกลับไปใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจเช่นเดิม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้ธุรกิจและกลายเป็นธุรกิจที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันอีกต่อไป

Share this article

Subscribe to InnoHub!

Stay updated and inspired

เรานำข้อมูลมาใช้เพื่อการส่งมอบคอนเทนต์และบริการอย่างเหมาะสม เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy และคลิกสมัครเพื่อดำเนินการต่อ