เครื่องมือที่สร้างโอกาสในการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต

August 7, 2020

เครื่องมือที่สร้างโอกาสในการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตมีความกังวลมากขึ้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ช่วยให้ผู้คนในยุคปัจจุบันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเชื่อมโยงกันบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนั้น กลับกลายเป็นตัวการสำคัญที่สร้างความเครียด จากการแข่งขันกันเพื่อให้ได้ยอดไลค์และการได้รับความสนใจ จนอาจนำไปสู่ความรู้สึกวิตกกังวลและการเห็นคุณค่าในตัวเองที่น้อยลง นอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังทำให้ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และการมีส่วนร่วมในโลกของความเป็นจริงลดลงอีกด้วย  ซึ่งทั้งหมดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน

การระบาดใหญ่ของโควิค-19 ได้ส่งผลกระทบในรูปแบบที่คล้ายกันต่อสุขภาพจิต ทั้งในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมและการรณรงค์ให้ผู้คนอาศัยอยู่แต่กับบ้าน ที่ขัดแย้งกับพื้นฐานการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ต่างๆ มีแนวโน้มที่จะแย่ลงไปอีก

ผลกระทบที่สะสมขึ้นเรื่อย ๆ เหล่านี้ควรต้องได้รับการจัดการอย่างจริงจัง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาด้านสุขภาพจิตเหล่านี้มักจะถูกละเลยอยู่บ่อยครั้ง มีความพยายามในสังคมในการมองหาหนทางในการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต ด้วยการเริ่มตั้งแต่หาต้นตอของปัญหา ไปจนถึงการระบุแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง และตามหาผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ

ทุกอย่างล้วนอยู่ในข้อมูล

Big Data ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกได้จากความสามารถในการเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล ทั้งในเรื่องของนโยบาย สถานการณ์ ยีนที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้คน และยังช่วยให้เราพัฒนาสุขภาวะที่ดีอีกด้วย

หากเรารู้เป้าหมายและสิ่งที่ต้องการค้นหา เราอาจมีชุดข้อมูลที่สามารถช่วยเผยข้อเท็จจริงที่น่าสนใจได้ ตัวอย่างเช่น นโยบายที่แตกต่างกันในการรับมือและจัดการต่อการระบาดใหญ่ของโควิค-19 ของแต่ละประเทศ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของคำที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าบนโซเชียลมีเดียอย่างแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ความพยายามในการค้นหารูปแบบของข้อมูลสามารถช่วยในการตัดสินนโยบายเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น ข้อมูลการเพิ่มขึ้นของคนจำนวนมากที่ทำการค้นหาเรื่องวิธีรับมือกับความเครียดในกูเกิ้ล อาจจะหมายถึงอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น หรือความสัมพันธ์กันระหว่างการใช้งานโซเชียลมีเดียกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสุขภาพจิต

กลุ่มอายุ กลุ่มเศรษฐกิจ และคนบุคลิกภาพแบบใด ที่เสี่ยงต่อการประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตมากที่สุด เมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง นโยบายใดของรัฐบาลที่ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยให้สภาพจิตของผู้คนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและประเทศต่างๆ ควรลงทุนเกี่ยวกับด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างไรบ้าง

คำตอบของคำถามเหล่านี้อาจพบได้ในข้อมูลที่รวบรวมมา และนักวิจัยเองก็ได้เริ่มมองหาข้อมูลเหล่านี้ ธุรกิจเช่น Catasys ใช้การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ระบุบุคคลที่มีความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพจิตเพื่อให้พวกเขาได้รับการดูแลที่จำเป็น ซึ่งบริษัทอื่นๆ ทั้งในเอเชียและประเทศอื่นๆ ก็มีแนวโน้มที่จะทำเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ในด้านการดูแลรักษายังได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความละเอียดและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการสุขภาพจิตส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสามารถจัดเรียงข้อมูลพฤติกรรมที่ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วย นำมาใช้วิเคราะห์เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์ของพวกเขา ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลในระดับนี้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถระบุสาเหตุของปัญหาทางจิตได้ดียิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้อีกด้วย

ความช่วยเหลือจากมืออาชีพสำคัญที่สุด

จากการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2020 จึงไม่แปลกใจเลยที่ผลการรายงานเรื่องความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และการบาดเจ็บทางอารมณ์มีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

แม้ Big Data จะช่วยให้เราสามารถระบุสาเหตุและอาการของปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการจัดรูปแบบของข้อมูลนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น สิ่งสำคัญ คือ เรายังคงต้องอาศัยการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแนวทางการป้องกัน รวมถึงการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมและชัดเจนในการพยายามช่วยเหลือผู้ที่กำลังต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล หรือภาวะบาดเจ็บทางอารมณ์

สุดท้ายแล้ว เราต้องคำนึงเสมอว่า Big Data สามารถช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าต้องทำอะไร แต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำอย่างไร การดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตนั้นต้องใช้ความละเอียดอ่อนและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ จากผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจและมีความเข้าใจถึงความซับซ้อนของสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์ หากคุณหรือคนที่คุณรักกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ควรติดต่อรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เราเชื่อว่าการบริหารสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในยุคดิจิทัล

Share this article

Subscribe to InnoHub!

Stay updated and inspired

เรานำข้อมูลมาใช้เพื่อการส่งมอบคอนเทนต์และบริการอย่างเหมาะสม เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy และคลิกสมัครเพื่อดำเนินการต่อ