Big Data จะช่วยให้การกู้ยืมครั้งต่อไปง่ายขึ้น

ตุลาคม 12, 2020

Big Data จะช่วยให้การกู้ยืมครั้งต่อไปง่ายขึ้น

หลายคนคงรู้กันดีว่าแต่ก่อนการยื่นขอสินเชื่อนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะใช้เวลานาน มีขั้นตอนการนัดหมาย และการเตรียมเอกสารที่ยุ่งยาก อีกทั้งยังต้องตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติทางการเงินและจุดประสงค์ของการกู้ยืมอย่างละเอียด ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีทางทำให้ขั้นตอนเหล่านี้ง่ายขึ้นได้เลย อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นโชคดีของผู้คนในยุคปัจจุบัน เพราะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การยื่นขอสินเชื่อนั้นทำได้ง่ายขึ้นโดยการนำฐานข้อมูล Big Data มาใช้พิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ

ถึงเวลาแห่งยุคของข้อมูลดิจิทัล

ยุคแห่งข้อมูลดิจิทัลเกิดขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมการเงินต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการหาและจัดการข้อมูล วิวัฒนาการของเครื่องมือในยุคนี้เริ่มตั้งแต่การคิดค้นของระบบ GPS เครื่องมือค้นหา (Search Engine) โซเชียลมีเดียต่าง จนกระทั่งพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยออนไลน์ ข้อดีของวงการธนาคารในโลกทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วยข้อมูลดิจิทัลนั้นคือ ธนาคารสามารถปรับตัวรื้อระบบเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่รายงานที่กล่าวไว้ว่า วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของสารสนเทศศาสตร์โดยเฉพาะการบูรณาการของ Big Data และ การประมวลผลของ AI ในชีวิตประจำวันอาจทำให้เกิดการคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคและสามารถคำนวณความเสี่ยงในอนาคตที่มีความแม่นยำสูง

แม้จะยังไปไม่ถึงการคาดการณ์ที่มีความแม่นยำในระดับสูง แต่ธนาคารหรือองค์กรต่าง ก็มีพัฒนาการในการลดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อควบคู่กับการเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้าผ่านการประมวลผล Big Data โดยประโยชน์ที่ธนาคารและลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย

  1. การประหยัดค่าใช้จ่ายใน Value Chain หรือห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
  2. เพิ่มความเร็วและความน่าเชื่อถือ โดยใช้ AI แทนกระบวนการที่ทำโดยมนุษย์แบบเดิม
  3. มีวัฏจักรการพัฒนานวัตกรรมต่าง ที่รวดเร็วขึ้น จากการวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถให้คำแนะนำด้านการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
  5. บริการที่ถูกออกแบบตามความสนใจและพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้า
  6. มีระบบการป้องกันการทุจริตที่รัดกุมมากขึ้นจากการเก็บประวัติและพฤติกรรมของลูกค้า

สู่ความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง

จากสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง การที่ผู้ให้บริการต้องแข่งกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบริการของตนจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยตอนนี้ธนาคารสามารถขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินได้ด้วยการนำข้อมูลทางเลือก เช่น การนำข้อมูลส่วนตัว ประวัติ และเครดิตทางการเงินของลูกค้ามาใช้ประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อแทนที่จะใช้คะแนนเครดิตและตัวแปรอื่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยที่เดิมอาจเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้ สามารถขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นยังช่วยให้ผู้ให้สินเชื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ได้อย่างครอบคลุม สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้แม่นยำยิ่งขึ้น  ความเสี่ยงในการลงทุนจะลดลงและอาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินต่ำลงไปด้วย นอกจากนี้การนำ Big Data มาใช้งานร่วมกับระบบอัตโนมัติยังช่วยปรับปรุงขั้นตอนการขอสินเชื่อให้มีความเร็วในการอนุมัติและประสิทธิภาพที่มากขึ้นด้วย ประโยชน์ของ Big Data ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำให้การขอสินเชื่อกลายเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น คนรุ่นใหม่สามารถขอกู้เงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยที่อาจไม่รู้มาก่อนเลยว่า การกู้เงินเคยเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนกว่าที่จะมาถึงจุดเปลี่ยนด้วย Big Data

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://www.bangkokbankinnohub.com

Share this article

กดติดตาม InnoHub

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ

เรานำข้อมูลมาใช้เพื่อการส่งมอบคอนเทนต์และบริการอย่างเหมาะสม เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy และคลิกสมัครเพื่อดำเนินการต่อ