fbpx
หน้าแรก2020-12-25T09:53:39+00:00

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ Startup ในการเข้าร่วมโครงการ Bangkok Bank InnoHub โปรแกรมอบรมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างเข้มข้นในเวลา 12 สัปดาห์ของธนาคารกรุงเทพ

กลุ่มความเชี่ยวชาญที่เราสนใจ

Bangkok Bank InnoHub Season 2 มุ่งค้นหา startup ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี 5 กลุ่ม หากคุณมีไอเดียหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ สมัครเข้าร่วมโครงการกับเรา! 5 กลุ่มความเชี่ยวชาญที่ Bangkok Bank InnoHub Season 2 มองหา ได้แก่

Creating Unique Customer Experience
Digitization and Automation
Future SME Solution
Innovative Payment
Discovering Cutting Edge Technologie

เกี่ยวกับโครงการ

Startup ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เรื่องที่จำเป็นจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงินจากธนาคารกรุงเทพ ด้านการระดมทุนจาก “บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด” ซึ่งเป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนในกลุ่มของธนาคาร และด้านกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาธุรกิจจาก “Nest” ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนากระบวนการทางธุรกิจของตนเองให้พร้อมสำหรับการเจริญเติบโตได้จริง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังจะมีโอกาสได้นำเสนอโครงการธุรกิจต่อนักลงทุนในช่วงท้ายของโครงการอีกด้วย

ทำไมต้องประเทศไทย?

ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเอื้ออำนวยให้เจ้าของธุรกิจ startup ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศของ startupในประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอนาคตที่สดใส โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของอาเซียนโดยมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมและพันธมิตรธุรกิจกว้างขวางทั่วทั้งภูมิภาค  ดังนั้น การที่ธนาคารและ/หรือ Nest ให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบและโอกาสที่จะมีการร่วมลงทุนด้วย จะทำให้ธุรกิจ startup ที่ร่วมโครงการ Bangkok Bank InnoHub มีโอกาสสูงที่จะสามารถสร้างธุรกิจเชิงนวัตกรรมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

ระยะเวลาโครงการ

ประโยชน์ที่ Startup จะได้รับ

หัวใจของโครงการนี้คือโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างเข้มข้น ที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าการบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ โดยโครงการนี้จะจัดให้มี Champion เพื่อค้นหาความต้องการทางธุรกิจของ Startup และ Mentor ด้านธุรกิจและด้านเทคนิคจากธนาคารกรุงเทพ ที่จะช่วยแต่ละทีมพัฒนาโครงการนำร่องสำหรับธุรกิจเพื่อวางพื้นฐานที่ถูกต้องให้ Startup มีความพร้อมสำหรับการร่วมธุรกิจกับพันธมิตรที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในอนาคต

เรามีความภาคภูมิใจในการเริ่มต้นโครงการ ALUMNI

เรามีความภาคภูมิใจในการเริ่มต้นโครงการ ALUMNI

คำถามที่พบบ่อย

ประเด็นทั่วไป

โครงการ Bangkok Bank InnoHub ให้โอกาส Startup ทั้งด้าน FinTech และด้านอื่นๆ ที่จะสามารถพัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยงกับธุรกิจของธนาคารกรุงเทพและพันธมิตรได้  โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากกลุ่มความเชี่ยวชาญที่เราสนใจภายใต้หัวข้อรายละเอียดของโครงการ

บริษัทที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสร็จสมบูรณ์และทดสอบแล้วว่าใช้งานได้ตามแผน หรือบริษัทที่ต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจริง หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจและมีรายได้แล้ว แต่ต้องการเพิ่มความสามารถเพื่อขยายเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูงขึ้น

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงเวนเจอร์ส และ Nest จะร่วมกันพิจารณาข้อมูลของทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา  Startup ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้เข้าไปนำเสนอแผนงานในรอบที่ 2 (Pitch Day) โดย Startup จะเดินทางมานำเสนอแผนงานต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกที่ธนาคารกรุงเทพ หรือจะนำเสนอผ่าน VDO Conference ก็ได้ และในรอบที่ 2 นี้ คณะกรรมการจะคัดเลือก Startup ที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 8 ราย  Startup ที่แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพที่จะสามารถสร้าง Synergy ร่วมกับธนาคารกรุงเทพได้  หรือจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการในประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ธนาคารกรุงเทพมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ  Startup ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการจะได้รับการชี้แนะจากที่ปรึกษา (Mentor) ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีจากหน่วยธุรกิจของธนาคาร เพื่อช่วยให้ Startupได้พัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างโครงการนำร่องที่มีศักยภาพ และเปิดโอกาสให้เข้าถึง strategic partner นักลงทุน และลูกค้าในอนาคต

ที่ปรึกษาจะมีทั้งบุคลากรของธนาคารกรุงเทพ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Nest และอาจมีผู้นำธุรกิจในระดับทวีปเอเชียที่โครงการเชิญมาเป็นวิทยากร

โครงการนี้ไม่ได้เน้นการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ แต่ต้องการ Startup ที่มีความคิดสร้างสรรค์, วิสัยทัศน์ และ Solution ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้  Startup ที่ร่วมโครงการจะได้รับความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของธนาคารกรุงเทพ และเรื่องการพัฒนาธุรกิจจาก Nest  สิ่งที่โครงการคาดหวังจากผู้ประกอบการคือความตั้งใจ ความทุ่มเทที่จะหา Solution ทางธุรกิจ ความมุ่งมั่นที่จะสร้างฝันให้เป็นจริง และความแน่วแน่ในการพัฒนาศักยภาพให้กับ Startup ของตนเอง

การร่วมลงทุน

ภายใต้โครงการนี้ ธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ Nest จะลงนามในข้อตกลงกับ Startup ที่ให้ธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ Nest มีโอกาสได้ร่วมลงทุนในบริษัท Startup เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยจะมีการพิจารณารายละเอียดร่วมกันก่อนทำสัญญากับแต่ละบริษัท ธนาคารไม่ได้กำหนดสัดส่วนการร่วมลงทุนไว้ตายตัว แต่จะมีการประเมินร่วมกับ Startup เพื่อกำหนดสัดส่วนการร่วมลงทุนที่ทุกฝ่ายพอใจและเหมาะสมกับระดับความก้าวหน้าทางธุรกิจของ Startup แต่ละราย ธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ Nest จะตัดสินใจร่วมลงทุนหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายประเมินแล้วมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าการร่วมลงทุนจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ Startup ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ไม่ว่าจะมีการร่วมลงทุนหรือไม่ เป้าหมายของโครงการคือการทำความเข้าใจความต้องการของ Startup และให้การสนับสนุนในทุกวิถีทาง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ Startup ได้เข้าถึงนักลงทุนและพันมิตรธุรกิจในเครือข่ายของธนาคารและของ Nest ทั้งในช่วงระหว่างและหลังสิ้นสุดโครงการ

ในช่วงท้ายของโครงการ Startup จะมีโอกาสได้นำเสนอผลงานที่ผ่านการพัฒนาตลอดโครงการ InnoHub ต่อนักลงทุน ซึ่งอาจมีนักธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) และผู้นำของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังด้วย นอกจากนี้ Nest จะยังคงติดต่อกับ Startup หลังสิ้นสุดโครงการแล้ว พร้อมทั้งแนะนำนักลงทุนและนักธุรกิจร่วมลงทุนที่เห็นว่าเหมาะสมมาให้อีกอย่างต่อเนื่อง

วิธีการสมัคร

บริษัท Startup ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่ โดย Startup จะต้องกรอกใบสมัครใน FS6 ซึ่งจะมีคำถามให้Startup แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและคณะผู้ประกอบการ หากบริษัทวิดีโอหรือสไลด์แนะนำบริษัท ก็สามารถส่งให้พิจารณาผ่านช่องทางเดียวกันนี้ได้

ข้อมูลที่ Startup ต้องระบุในขั้นตอนการสมัคร ประกอบด้วย โอกาสทางการตลาดของธุรกิจ Startup คณะผู้ประกอบการ ภาพรวมของบริษัท และแผนการดำเนินงาน การได้รับข้อมูลที่ละเอียด จะช่วยให้โครงการสามารถประเมินศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจ Startup ได้อย่างถูกต้อง

ไม่จำเป็น แค่กรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบทุกข้อทุกประเด็น และ Slide แนะนำบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งข้อมูลการสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 7 ตุลาคม คณะกรรมการจะคัดเลือก Startup ที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 8 ราย โดยจะแจ้งให้ทราบภายในเดือนพฤศจิกายน โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการในหัวข้อระยะเวลาโครงการ

สถานที่จัดโครงการ

โครงการ Accelerator Program จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดย Startup ทั้ง 8 ทีมจะนั่งทำงานร่วมกัน โดยมี Champion และ Mentor คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

โครงการจัดที่พักให้ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับอย่างละหนึ่งเที่ยว สำหรับ Startup จากต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

เราแนะนำให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดเวลาเพื่อเข้าร่วมโครงการและปรึกษากับ Mentor ให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง  โดย Startup สามารถเลือกที่จะทำงานจากต่างสถานที่ (virtual engagement) ได้ 2 สัปดาห์ และมีวันหยุดในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่

สามารถสมัครได้  โดย Startup ต่างประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย โดยโครงการจะช่วยประสานงานด้านการขอวีซ่า (SMART VISA) ให้กับ Startup  โดยโครงการแนะนำให้ Startup เริ่มขอวีซ่าให้เร็วที่สุดที่หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

โลจิสติกส์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำเสนอผลงานในวัน Demo Day ในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม 2562 โดยผู้เข้าร่วมรับฟังจะเป็นแขกรับเชิญของ ธนาคารกรงเทพ บัวหลวงเวนเจอร์ส และ Nest ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ Startup ได้เปิดตัวกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนต่างๆ

ผู้ประกอบการจะได้ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดโครงการ ตั้งแต่การทำงานร่วมกับ Mentor และ Advisor จากธนาคารกรุงเทพและจาก Nest  นอกจากนี้ยังจะมีโอกาสได้พบกับนักธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรชั้นนำ นักพัฒนานวัตกรรมและผู้นำในเชิงวิสัยทัศน์จากภาคธุรกิจต่าง ๆ

ข้อผูกพัน

ธนาคารกรุงเทพจะสนับสนุนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในรูปของการให้คำปรึกษา แนะนำ เปิดตัวให้บริษัทเป็นที่รู้จักในแวดวงที่เกี่ยวข้อง และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจผ่านธนาคารและเครือข่ายของ Nest ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการและหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว

ธนาคารกรุงเทพไม่มีข้อผูกพันที่จะให้การรับรองในลักษณะดังกล่าว  ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากโครงการนี้ ธนาคารกรุงเทพสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมลงทุนหรือให้การรับรองแล้วแต่กรณี

NEST

Nest เป็นผู้จัดโครงการ startup  Accelerator,  เป็นผู้ลงทุนในบริษัท startup  และเป็นผู้ก่อตั้ง Mettā ชุมชนเพื่อช่วยกลุ่มผู้ประกอบการจากทั่วโลกให้ได้เชื่อมต่อกัน  โดย Nest ได้สร้างระบบนิเวศน์ทางนวัตกรรมเพื่อที่จะเชื่อมต่อตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา จุดมุ่งหมายของ Nest คือการช่วยเหลือผู้ประกอบการ องค์กร และรัฐบาล ให้สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันเพื่อให้เร่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ติดต่อเราได้ที่ https://nest.vc/

Bangkok Bank InnoHub Season 2 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพและ Nest   โดย Nest ได้ร่วมจัดทำโครงการ Bangkok Bank InnoHub กับธนาคารกรุงเทพตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560   Nest มีประสบการณ์ในการออกแบบและจัดทำโครงการในลักษณะเดียวกันในตลาดอื่นๆ ให้กับองค์กรทั่วโลก เช่น DBS, INFINITI, FedEx และAIA ในฮ่องกง OCBC, Konica Minolta และAIA ในสิงคโปร์ และ American Express ในบาห์เรน  การสร้างความร่วมมือกับ Nest ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติและมีเครือข่ายที่กว้างขวาง  ทำให้โครงการสามารถดึงดูด startup ชั้นนำระดับโลกที่ต้องการขยายตลาดในประเทศไทย และต่อยอดพัฒนาธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลกได้

ติดต่อเรา

ช่องทางอื่นในการติดต่อ

Happy Songkran Festival and Happy Thai New Year!

Stay safe and healthy!

#HappySongkranDay #StaySafe #BangkokBankInnoHub
...

View on Facebook

Ingenuity เฮลิคอปเตอร์โซล่าเซลล์ลำแรกของ NASA - National Aeronautics and Space Administration พร้อมบินสำรวจดาวอังคารแล้ว โดยเตรียมปลดตัวจากยานโรเวอร์ Perseverance เพื่อเริ่มทำการสำรวจในวันที่ 11 เดือนเมษายน โดยข้อมูลจะถูกบันทึกด้วยกล้อง 2 ตัว และส่งกลับมายังโลกในวันที่ 12 เมษายนนี้ เจ้าหน้าที่ของนาซ่าเผยว่า เฮลิคอปเตอร์ราคา 2,600 ล้านบาทนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบเทคโนโลยียานบินแห่งอนาคตบนดาวดวงอื่น ความท้าทายของภารกิจนี้อยู่ที่ความหนาวเย็นในตอนกลางคืนที่ลดต่ำได้ถึง -54 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ Ingenuity จะสู้ความเย็นได้หรือไม่ต้องรอลุ้นต่อไป

อ้างอิงจาก: bit.ly/3s3aMGG

#NASA #Mars #space #spacetech #Ingenuity #BangkokBankInnoHub #Innopop
...

View on Facebook

๖ เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ...

View on Facebook

นอกจากยุคนี้จะเป็นยุคทองของวงการสตาร์ทอัพแล้ว ยังเป็นยุคที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในวงการธุรกิจและเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าอีกด้วย จากสถิติจะเห็นได้ว่าอนาคตของผู้หญิงในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยีกำลังก้าวไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีอัตราส่วนของผู้หญิงในวงการเทคและ STEM สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียน และทั่วโลก ในอนาคตเราคงได้เห็นธุรกิจเจ๋ง ๆ จากฝีมือของผู้หญิงอีกมากมายอย่างแน่นอน

แฟน ๆ InnoHub คนไหนที่มีผู้หญิงเก่งในดวงใจก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ หรือถ้าใครอยากชื่นชมคนใกล้ตัวก็แท็กเพื่อนใต้โพสต์ด้านล่างได้เลย

อ้างอิงจาก:
bit.ly/3tzTmTh
bit.ly/3r2vjuq
bit.ly/3eU8Hdf
bit.ly/2ORgpdv
bit.ly/3rXEUnI

#BangkokBankInnoHub #womeninbusiness #tech #startups #womenintech
...

View on Facebook

Is there an algorithm for love? Our new video highlights the promise – and limitations – of finding romance through digital matchmaking apps.

#BangkokBankInnoHub #Innopop #love
...

View on Facebook