เกี่ยวกับเรา

image 36

InnoHub สร้างสรรค์เนื้อหาที่สะท้อนถึงธนาคารกรุงเทพที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนและธุรกิจ และสามารถเสริมสร้างและยกระดับระบบนิเวศทางการเงินดิจิทัล เราพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้กับคอมมูนิตี้ของผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ตลอดจนผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีด้วยการพัฒนา InnoHub ให้เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันเรื่องราว แนวคิด และความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ

Ask InnoHub

PlayPlay
PlayPlay
Berlin Timelapse
PlayPlay
London Timelapse
PlayPlay
London Timelapse
PlayPlay
London Timelapse
PlayPlay
previous arrow
next arrow
Berlin Timelapse
London Timelapse
London Timelapse
London Timelapse
previous arrow
next arrow

เรียนรู้ผ่านแนวคิดและเรื่องราวจากประสบการณ์จริงที่ถ่ายทอดโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทีม InnoHub

About InnoHub

Previous
Next

Project Highlights

TT01 Thai NLP/ NLU

โซลูชัน ‘TT01’ เทคโนโลยีประมวลผลและเข้าใจภาษาไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในภาษาทางการเงินการธนาคาร

Read more

Mobile ID

Mobile ID คือ Digital Identity รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยง “เบอร์โทรศัพท์มือถือ” กับ “ชุดข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน”

Read more

atta Application

atta แอปพลิเคชันแรกของประเทศที่รองรับบริการยืนยันตัวตนด้วย Mobile ID สำหรับภาคอุตสาหกรรมการเงิน

Read more